Administracinė informacija

Viešieji pirkimai

Atnaujinta: 04 Gruodis 2018 09:30

 

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ( CVP IS ) arba Centrinėje viešųjų pirkimų portale ( CVPP ).