Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė
         
Informacija apie darbo užmokestį*
         
2022 m. II ketv.
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 268 1 976 2 146
2. Administracija 17 2 424 2 442
3. Gydytojai 74 2 825 4 088
4. Slaugytojai 97 1 842 1 795
5. Kitas personalas, teikiantis ASPP 35 1 605 1 678
6. Kitas personalas 45 971 952
         
2022 m. I ketv.
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 270 1 894 2 035
2. Administracija 17 2 310 2 345
3. Gydytojai 76 2 699 3 785
4. Slaugytojai 98 1 784 1 716
5. Kitas personalas, teikiantis ASPP 35 1 490 1 549
6. Kitas personalas 44 918 905
         
2021 metai
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 269 1 859 2 031
2. Administracija 17 2 504 2 453
3. Gydytojai 72 2 685 3 843
4. Slaugytojai 99 1 735 1 728
5. Kitas personalas, teikiantis ASPP 35 1 437 1 497
6. Kitas personalas 46 918 928
         
2020 metai
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 274 1 663 1 793
2. Administracija 18 2 203 2 146
3. Gydytojai 70 2 505 3 298
4. Slaugytojai 103 1 513 1 531
5. Kitas personalas, teikiantis ASPP 38 1 244 1 347
6. Kitas personalas 45 844 835
         
2019 metai
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 290 1 403 1 519
2. Administracija 19 1 748 1 696
3. Gydytojai 76 2 264 2 931
4. Slaugytojai 111 1 181 1 215
5. Kitas personalas, teikiantis ASPP 37 1 029 1 099
6. Kitas personalas 47 696 696
         
2018 m. birželio-gruodžio mėn. 
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 289 1 018 1 107
2. Administracija 18 1 260 1 220
3. Gydytojai 76 1 590 2 098
4. Slaugytojai 111 892 916
5. Kitas personalas, teikiantis ASPP 37 777 831
6. Kitas personalas 47 488 491
         
2018 m. sausio-gegužės mėn.
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 286 905 975
2. Gydytojai 74 1 447 1 864
3. Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 21 994 1 133
4. Slaugytojai 136 765 772
5. Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 3 757 757
6. Kitas personalas 52 480 479
         
2017 m. 
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 286 857 925
2. Gydytojai 75 1 334 1 720
3. Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 21 960 1 120
4. Slaugytojai 135 735 740
5. Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 3 763 763
6. Kitas personalas 52 451 452
         
2016 m. 
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 289 764 825
2. Gydytojai 77 1 174 1 527
3. Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 19 901 1 009
4. Slaugytojai 137 652 656
5. Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 4 660 703
6. Kitas personalas 52 407 412
         
2015 m.
         
Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius  Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
1. Iš viso: 293 720 780
2. Gydytojai 76 1 163 1 505
3. Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu 18 756 933
4. Slaugytojai 141 604 613
5. Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 6 761 761
6. Kitas personalas 52 369 367
         
* parengta pagal VLK prie SAM direktoriaus 2015-04-28 įsakymą Nr. 1K-106 ir vėlesnius jo pakeitimus