Administracinė informacija

Darbo užmokestis

 

Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė

           
 

Informacija apie darbo užmokestį*

           
 

2022 m. I ketv.

           
 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius

Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

 

1.

Iš viso:

270

1 894

2 035

 

2.

Administracija

17

2 310

2 345

 

3.

Gydytojai

76

2 699

3 785

 

4.

Slaugytojai

98

1 784

1 716

 

5.

Kitas personalas, teikiantis ASPP

35

1 490

1 549

 

6.

Kitas personalas

44

918

905

           
 

2021 metai

           
 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius

Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

 

1.

Iš viso:

269

1 859

2 031

 

2.

Administracija

17

2 504

2 453

 

3.

Gydytojai

72

2 685

3 843

 

4.

Slaugytojai

99

1 735

1 728

 

5.

Kitas personalas, teikiantis ASPP

35

1 437

1 497

 

6.

Kitas personalas

46

918

928

           
 

2020 metai

           
 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius

Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

 

1.

Iš viso:

274

1 663

1 793

 

2.

Administracija

18

2 203

2 146

 

3.

Gydytojai

70

2 505

3 298

 

4.

Slaugytojai

103

1 513

1 531

 

5.

Kitas personalas, teikiantis ASPP

38

1 244

1 347

 

6.

Kitas personalas

45

844

835

           
 

2019 metai

           
 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius

Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

 

1.

Iš viso:

290

1 403

1 519

 

2.

Administracija

19

1 748

1 696

 

3.

Gydytojai

76

2 264

2 931

 

4.

Slaugytojai

111

1 181

1 215

 

5.

Kitas personalas, teikiantis ASPP

37

1 029

1 099

 

6.

Kitas personalas

47

696

696

           
 

2018 m. birželio-gruodžio mėn.

           
 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius

Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

 

1.

Iš viso:

289

1 018

1 107

 

2.

Administracija

18

1 260

1 220

 

3.

Gydytojai

76

1 590

2 098

 

4.

Slaugytojai

111

892

916

 

5.

Kitas personalas, teikiantis ASPP

37

777

831

 

6.

Kitas personalas

47

488

491

           
 

2018 m. sausio-gegužės mėn.

           
 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius

Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

 

1.

Iš viso:

286

905

975

 

2.

Gydytojai

74

1 447

1 864

 

3.

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

21

994

1 133

 

4.

Slaugytojai

136

765

772

 

5.

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

3

757

757

 

6.

Kitas personalas

52

480

479

           
 

2017 m.

           
 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius

Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

 

1.

Iš viso:

286

857

925

 

2.

Gydytojai

75

1 334

1 720

 

3.

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

21

960

1 120

 

4.

Slaugytojai

135

735

740

 

5.

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

3

763

763

 

6.

Kitas personalas

52

451

452

           
 

2016 m.

           
 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius

Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

 

1.

Iš viso:

289

764

825

 

2.

Gydytojai

77

1 174

1 527

 

3.

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

19

901

1 009

 

4.

Slaugytojai

137

652

656

 

5.

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

4

660

703

 

6.

Kitas personalas

52

407

412

           
 

2015 m.

           
 

Eil. Nr.

Rodiklis

Vidutinis vieno mėn. darbuotojų skaičius

Vidutinis vieno mėn. vieno darbuotojo darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis vieno mėn. vieno etato darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

 

1.

Iš viso:

293

720

780

 

2.

Gydytojai

76

1 163

1 505

 

3.

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

18

756

933

 

4.

Slaugytojai

141

604

613

 

5.

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

6

761

761

 

6.

Kitas personalas

52

369

367

           
 

* parengta pagal VLK prie SAM direktoriaus 2015-04-28 įsakymą Nr. 1K-106 ir vėlesnius jo pakeitimus