Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

 MOKAMOS PASLAUGOS teikiamos: 

  • Jei pacientas neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
  • Jei pacientas nori gauti gydytojo specialisto konsultaciją, bet neturi gydytojo siuntimo; 
  • Jei pacientas pasirenka papildomas paslaugas, kurios nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;
  • Jei pacientas pasirenka mokamas paslaugas, įrašytas į įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;
  • Jei pacientas yra ne Europos sąjungos pilietis, tuomet būtinosios pagalbos išlaidas padengia pats, arba jas apmoka sveikatos draudimo kompanija, kurioje asmuo yra apdraudęs sveikatą savanoriškuoju kelionės sveikatos draudimu ir turi tai patvirtinantį dokumentą;
  • Jei pacientas pageidauja gauti kitas paslaugas, nepriskirtas medicininėms paslaugoms. 


Ligoninėje teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir laboratorinių tyrimų sąrašas ir kainos

Ligoninėje teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/mokamas-gydymas-lietuvoje-1/