Darbuotojų atliekamos funkcijos ir jų specialieji reikalavimai

Darbuotojų atliekamos funkcijos ir jų specialieji reikalavimai

 
PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS
 
  1. GYDYTOJAI – vidaus ligų gydytojas, chirurgas, ortopedas-traumatologas, anesteziologas-reanimatologas, vaikų ligų gydytojas, akušeris-ginekologas, otorinolaringologas, urologas, endoskopuotojas, geriatras, kraujagyslių chirurgas, oftalmologas, dermatovenerologas, endokrinologas, kardiologas, neurologas, psichiatras, pulmonologas, reumatologas, socialinis pediatras, šeimos gydytojas, medicinos gydytojas, radiologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.
  2. SLAUGOS PERSONALAS – bendrosios praktikos slaugytojas, vyresnysis slaugytojas, anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojas, operacinės slaugytojas, akušeris, slaugytojas diabetologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas.
  3. KITAS PERSONALAS, TEIKIANTIS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS – socialinis darbuotojas, kineziterapeutas, medicinos psichologas, ergoterapeutas, medicinos registratorius, laboratorinės diagnostikos specialistas, radiologijos technologas, logoterapeutas, gydomojo masažo specialistas, medicinos biologas, kokybės vadybininkas, biomedicinos technologas, infekcijų kontrolės specialistas, slaugytojas, atsakingas už vaistų tvarkymą.
  4. PAGALBINIS PERSONALAS – slaugytojų padėjėjas, ūkio reikalų tvarkytojas, operacinės pagalbinis darbuotojas, valytojas, autoklavuotojas-dezinfekuotojas, skalbinių tvarkytojas, elektrikas-santechnikas, aplinkos priežiūros darbininkas, vairuotojas.
  5. ADMINISTRACIJA IR KITI BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ SPECIALISTAI – direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicinai, vyriausiasis slaugos administratorius, sekretorius-referentas, sveikatos statistikas, archyvaras, medicinos auditorius, komunikacijos specialistas, teisininkas, viešųjų pirkimų specialistas, personalo specialistas, medicinos technikos inžinierius, informacinių technologijų specialistas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, duomenų apsaugos pareigūnas, vyriausiasis finansininkas, vyriausiojo finansininko pavaduotojas, ekonomistas, vyresnysis apskaitos specialistas, ūkvedys.