Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos

 NEMOKAMOS PASLAUGOS teikiamos:

 

  • apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir turintiems šeimos gydytojo ar kitos srities gydytojo specialisto siuntimą - paslaugos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis;
  • Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse, Šveicarijos Konfederacijoje ir  Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje socialiniu draudimu apdraustiesiems asmenims, pateikusiems atitinkamos valstybės kompetentingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas (Europos sveikatos draudimo kortelę ar šią kortelę pakeičiantį sertifikatą, dokumentą S2, dokumentą DA1 ar juos pakeičiančius struktūrizuotus elektroninius dokumentus) - paslaugos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis;
  • asmenims, nurodytiems Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje ir 8 straipsnio 5 dalyje – paslaugos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis.

 Ligoninėje teikiamų Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto IR/AR VALSTYBĖS BIUDŽETO lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas

  

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/