Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Raseinių rajone

Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Raseinių rajone

 

VšĮ Raseinių ligoninė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0015 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas Raseinių rajone“, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vertė – 172.809,32 Eur.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gruodžio 28 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono gyventojų sveiko senėjimo teikiamų paslaugų kokybę, įrengiant geriatrijos dienos stacionaro skyrių, įsigyjant reikiamos ir naujos medicininės ir kitos įrangos. Projektas skirtas vyresnių nei 60 m. amžiaus pacientų, kuriems nustatytos daugiau nei dvi lėtinės ligos ar geriatriniai sindromai bei būklės, problemoms spręsti ir šių paslaugų prieinamumui bei kokybei gerinti.

Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: atnaujintos patalpos, įsigyjama medicinos įranga, baldai, kompiuterinė technika, reikalinga geriatrinių paslaugų teikimui.

Įgyvendintas projektas prisidės prie ~130 asmenų kasmet sveiko senėjimo skatinimo, vyresnio amžiaus asmenų sveikatos būklės palaikymo.