Korupcijos prevencija

Viešojoje įstaigoje Raseinių ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybei, profesiniams medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai, kurios tikslas – išsiaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę ligoninės bei jos darbuotojų veiklą bei taip užtikrinti pacientų pasitikėjimą mūsų įstaiga.

Ligoninės administracija ragina visus asmenis, susidūrusius su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika įstaigoje (kyšininkavimu, tarpininko kyšininkavimu, papirkimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimu ir kita korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, jeigu ji padaryta viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos), netylėti ir būtinai apie tai pranešti bet kuriam administracijos darbuotojui asmeniškai raštu, siunčiant (pateikiant) pranešimą:

Adresu
: Ligoninės g. 4, Raseiniai
Elektroniniu paštustacionaras@delfi.lt
Telefonu (8 428) 79050 darbo dienomis 08:00 – 17:00 val.

Anonimiškumą garantuojame
 

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į atsakingą už korupcijos prevenciją Viešojoje įstaigoje Raseinių ligoninėje asmenį, priimami darbo dienomis ligoninės cokoliniame aukšte, 020 kabinete. Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą VšĮ Raseinių ligoninėje atsakinga teisininkė Violeta Daugėlienė, tel. 8 (428) 79067, el. paštas: teisininke@stacionaras.lt.


Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos ,,virusą”.


Apie atsakomybę už kyšio ėmimą/davimą
Tiek kyšio ėmimas, tiek davimas yra netoleruotini ir neteisėti – užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Atsakomybę už nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: 225 str. (kyšininkavimas), 226 str. (prekyba poveikiu), 227 str. (papirkimas), 228 str. (piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimas), 229 str. (tarnybos pareigų neatlikimas). Asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje, tarnauja žmonėms ir turi būti visiems vienodai lygus. Kai asmuo, pasinaudodamas savo pareigomis arba jam suteiktais įgaliojimais siekia neteisėtai pasipelnyti imdamas kyšį, pažeidžiami valstybės tarnybos principai, pakertamas pasitikėjimas ne tik konkrečia institucija, bet ir visa valstybe.

Remiantis baudžiamojo kodekso nuostatomis, už kyšio ėmimą baudžiama griežčiau nei už davimą. LR BK 225 str. numatytos galimos sankcijos už kyšio ėmimą – bauda, areštas, laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Duodantis kyšį asmuo baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų (LR BK 227 str.). Asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą atleidžiamas tik tada, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama, provokuojama jį duoti ir jis, pasiūlęs, pažadėjęs ar davęs kyšį, iki pranešimo apie įtarimą jam įteikimo apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, arba kyšį jis pasiūlė, pažadėjo ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
Svarbi informacija
Sveikatos apsaugos ministerija taip pat prašo Jus būti pilietiškais: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefono numeriu 8 800 66 004 arba el. paštu korupcija@sam.lt.

STT linija - apie korupcijos atvejį (-us) praneškite raštu, visą parą veikiančiu ,,karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 arba (taip pat ir poilsio dienomis) el. paštu pranesk@stt.lt, tel./faks. (8 5) 266 33 07.

*Pastaba.
 Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 str.