VšĮ Raseinių PSPC inovatyvaus sveikatos priežiūros modelio, skirto poliligotumą turintiems pacientams, įgyvendinimas

VšĮ Raseinių PSPC inovatyvaus sveikatos priežiūros modelio, skirto poliligotumą turintiems pacientams, įgyvendinimas

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0007 „VšĮ Raseinių PSPC inovatyvaus sveikatos priežiūros modelio, skirto poliligotumą turintiems pacientams, įgyvendinimas“

Raseinių ir Kaišiadorių rajonuose įgyvendinamas projektas pagal priemonę 08.4.2-ESFA-K-616 Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius.

Projekto vykdytojas – VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras.

Projekto partneriai – VšĮ Raseinių ligoninė, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras ir Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Projekto uždavinys – išbandyti inovatyvų ir efektyvų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį. Uždavinio įgyvendinimo veiklos: sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų tobulinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio išbandymas.

Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 938778,65 Eur, iš kurių:

ES fondų lėšos – 769798,49 Eur;

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 168980,16 Eur.

Planuojamo projekto veiklas įgyvendinti iki 2022 m. rugsėjo 23 d.