Kontaktai

Kontaktai

REGISTRACIJA INTERNETUhttps://ipr.esveikata.lt/?municipality=41&organization=1000098303

 

Kontaktai

Ligoninės g. 4, 60127 Raseiniai

Įstaigos vadovas Vidmantas Merkliopas, direktorius
Tel. (8 428) 79 050, faks. (8 428) 70 583
El.paštas [email protected]

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
 Odeta Borkertienė
 tel. (8 428) 79 051

Vyriausioji slaugos administratorė
Laimutė Zdanienė
tel. (8 428) 79 052

Vyriausioji finansininkė
Teresė Marinienė
(8 428) 79 053

 

VšĮ Raseinių ligoninėje ištisą parą (24 val.) asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia:

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 066, 79 065

Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, vidaus ligų gydytoja

Kornelija Paulė

 

Vidaus ligų gydytojai: Marius Dudonis, Vilma Ivanauskaitė - Sergejenko, Irina Neporadnaja, Vijolė Jarusevičiūtė, Gražina Kazakevičienė.

INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 061

Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Lilija Paskalev

 

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Rita Gerdvilaitė

 

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Greta Kasputytė

 

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Rimantas Paliliūnas

 

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Ina Tamaliūnienė

 

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Adas Valentinas

 

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Miglė Juškė

 

BENDROSIOS CHIRURGIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 058, 

Vedėjas, gydytojas chirurgas

Dainius Juška

 

Gydytojas chirurgas

Gintaras Pikūnas

 

Budi gydytojai chirurgai: Irmantas Grubinskas, Monika Škimelytė, Vytautas Simanaitis, Bernardas Sopranas

ORTOPEDIJOS-TRAUMATOLOGIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 058

Vedėjas, gydytojas ortopedas-traumatologas

Giedrius Kunigiškis

 

Gydytojas ortopedas-traumatologas

Paulius Furmanavičius

 

DIENOS CHIRURGIJOS, DIENOS STACIONARO SKYRIUS (8 428) 79 062

   

Vidaus ligų gydytoja 

Asta Vilimienė  

Gydytoja chirurgė (dienos chirurgija)

Dalia Baruckienė  

Gydytoja urologė  (dienos chirurgija)

Dalia Greičienė  

Ausų-nosies-gerklės gydytoja (dienos chirurgija)

Agnė Laukaitienė Laikinai nedirba

Ausų-nosies-gerklės gydytoja (dienos chirurgija)

Rimantė Nacienė  

VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS, tel. (8 428) 79 056

Vedėja, vaikų ligų gydytoja

Rasa Grigorevičienė

 

Vaikų ligų gydytoja

Ona Sutkuvienė

 

Budi vaikų ligų gydytojai: Daiva Bartkuvienė, Odeta Borkertienė, Auksė Palianskienė, Jurgita Pečiulytė, Saulius Šimukauskas, Dalė Rutkauskienė.

VIDAUS LIGŲ SKYRIUS, tel. (8 428) 79 063, 79 060

Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, vidaus ligų gydytoja

Dovilė Furmanavičienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Violeta Šagždavičienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Aušra Merkliopienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Jūratė Paliliūnienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Kornelija Paulė

 

Vidaus ligų gydytoja

Irena Požėlaitė

 

Gydytoja neurologė

Irena Plioplienė

 

Gydytoja neurologė

Aurelija Rimkienė

 

 

 

 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 057

Vedėja, vidaus ligų gydytoja

Danguolė Makarienė

 

Vidaus ligų gydytojas

Vitalijus Kazakevičius

 

 

 

 

 

 

KONSULTACIJŲ POLIKLINIKA

VšĮ Raseinių ligoninės KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS gydytojų specialistų
DARBO GRAFIKAS
Konsultacijų poliklinika

Darbo laikas:
I, II, III, IV, V 7.30-17.00 val.

Pageidaujame, kad pacientai gydytojų specialistų konsultacijoms registruotųsi iš anksto.

Registratūros tel.: (8 428) 70 584, 79 055.

Konsultacijų poliklinikos vedėja, vidaus ligų gydytoja Asta Vilimienė.

Vardas, pavardė

Darbo laikas

Darbo vieta

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAI

Asta Vilimienė

Dirba kasdien konsultacijų poliklinikos darbo laiku (laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje)

Konsultacijų poliklinikoje, kabineto Nr. 101

GYDYTOJAS PULMONOLOGAS

 Aušra Kaletkienė

 II 8.00-16.00 val.

 Kabineto Nr. 132

GYDYTOJAS REUMATOLOGAS

   

Nino Berianidzė - Mikėnienė

2 kartus per mėnesį.  Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje Kabineto Nr. 126

GYDYTOJAS ENDOKRINOLOGAS

Lina Barsienė

IV 8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 132

GYDYTOJAS VAIKŲ KARDIOLOGAS

Irma Andriuškevičienė

I –8.00-16.00 val. (kas antrą pirmadienį)

Kabineto Nr. 105

GYDYTOJAS KARDIOLOGAS

 Irena Petraškienė

II, III - 9.00-16.00 val. 

 Kabineto Nr. 105

GYDYTOJAI OFTALMOLOGAI

Jurgita Krištapavičienė

kasdien  8.00-15.00 val.

Kabineto Nr. 131

Aušra Vaičekauskienė

II, IV –   8.00-15.00 val.

Kabineto Nr. 129

GYDYTOJAI OTORINOLARINGOLOGAI

Lina Krušinskienė

I – 8.00 - 17.00 val.

Kabineto Nr. 134

Agnė Laukaitienė

Laikinai nedirba

Kabineto Nr. 134

Rimantė Nacienė

III - 9.00 - 14.00 val.

 Kabineto Nr. 134

GYDYTOJAI NEUROLOGAI

Irena Plioplienė

II, III, IV, V – 12.00-16.00 val.

Kabinete Nr. 107

GYDYTOJAI CHIRURGAI

Dalia Baruckienė

I-V –  9.00-10.00 val.,          ------- 14.00-15.00 val.

II, IV – 15.00–15.30 val.

Kabineto Nr. 120

Dainius Juška

I-V –  9.00-9.45 val.

Kabineto Nr. 114

Gintaras Pikūnas

I-V –  8.00-9.00 val.

Kabineto Nr. 114

GYDYTOJAI ORTOPEDAI TRAUMATOLOGAI

Paulius Furmanavičius

II, IV – 11.00 - 14.00 val.

Kabineto Nr. 114

Giedrius Kunigiškis

I –    9.00-12.00 val.

Kabineto Nr. 116

Tomas Butkus

2 kartus per mėnesį.  Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Kabineto Nr. 116

Gintaras Tamulaitis

I, III - 8.00 - 16.00 val.

Kabineto Nr. 116

VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJAI

Ona Sutkuvienė

Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Kabinetas Nr. 102

Rasa Grigorevičienė

Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Kabinetas Nr. 102

GYDYTOJAS - VAIKŲ NEUROLOGAS

Alma Januškevičienė

kas antrą ketvirtadienį  8.00-15.00 val.

Kabineto Nr. 104

GYDYTOJAI AKUŠERIAI-GINEKOLOGAI

Rita Banevičienė

I - IV  laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Kabineto Nr. 102

Snieguolė Martinkienė

V  laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Kabineto Nr. 102

GYDYTOJAI UROLOGAI

Dalia Greičienė

Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Kabineto Nr. 128

Gytis Cholstauskas

III - 08.00-16.00

Kabineto Nr. 128

GYDYTOJAS ENDOSKOPUOTOJAS

Dalia Baruckienė

I-V –  8.00–9.00 val.

         10.00–11.00 val.

         13.00 – 14.00 val.
I, III, V – 15.00–16.00 val. 

Kabineto Nr. 120

GYDYTOJAS GERIATRAS

Rasa Maselienė

III –8.00-13.00 val.

Kabineto Nr. 126

GYDYTOJAS PSICHIATRAS

Violeta Marinienė

Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje Kabineto Nr. 126

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS TARNYBA

Odeta Borkertienė, vaikų ligų gydytoja, socialinė pediatrė

I - V – 12.00-13.00 val.

Kabineto Nr. 104

Alma Januškevičienė, vaikų neurologė

Kas antrą ketvirtadienį 8.00 - 15.00 val.

Kabineto Nr. 104

SLAUGYTOJO DIABETOLOGO KABINETAS

Jurgita Ignatavičienė, slaugytoja  diabetologė

Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Kabineto Nr. 043

RADIOLOGIJOS SKYRIUS (Dėl tikslios darbo vietos, teirautis registratūroje)

GYDYTOJAI RADIOLOGAI (ECHOSKOPUOTOJAI)

Laima Pileckienė

I, III, IV –  8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Tomas Jurevičius

II –  8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Ilma Kunigiškienė

III – 8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Justina Jankauskienė

V –   8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Sigita Žibienė

I –    8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Algirdas Pabarčius

II - 8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Evelina Vosylė

V - 8.00-17.00 val. Kabineto Nr. 123

GYDYTOJAI RADIOLOGAI (rentgenas, kompiuterinė tomografija)

tel. 79 069

Laima Pileckienė

III, IV  – 8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Ilma Kunigiškienė

III –8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Evelina Vosylė

V –  8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Tomas Jurevičius

I –  8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Sigita Žibienė

I –  8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Ruslanas Rancevas

II – 8.00 - 17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Algirdas Pabarčius

II - 8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJAI

Viktorija Neimanaitė

I - IV – 7.30 - 16.30 val.
V – 7:30 - 13:00 val.

Fizinės medicinos ir  reabilitacijos skyrius.
Kabineto Nr. 004

Miglė Lenkšaitė

III 8.00 - 16.00 val.

Kabineto Nr. 109