Struktūra ir kontaktai

Kontaktai

Ligoninės g. 4, 60127 Raseiniai

Įstaigos vadovas Vidmantas Merkliopas, direktorius
Tel. (8 428) 79 050, faks. (8 428) 70 583
El.paštas stacionaras@raseiniuligonine.lt

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
 Odeta Borkertienė
 tel. (8 428) 79 051

Vyriausioji slaugos administratorė
Laimutė Zdanienė
tel. (8 428) 79 052

Vyriausioji finansininkė
Teresė Marinienė
(8 428) 79 053

 

VšĮ Raseinių ligoninėje ištisą parą (24 val.) asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia:

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 066, 79 065

Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, gydytoja endokrinologė

Laura Kazlauskienė

 

Vidaus ligų gydytojai: Danguolė Balaišienė, Alma Audronė Gudmonienė, Vitalijus Kazakevičius, Rita Vorobjovienė, Irena Stanišauskienė.

AKUŠERIJOS-GINEKOLOGIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 060

Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, gydytoja akušerė-ginekologė

Rasa Ivanovienė

 

Gydytoja akušerė-ginekologė

Jurgita Vinciūnienė

 

Gydytoja neonatologė

Ona Sutkuvienė

 

Budi gydytojai akušeriai-ginekologai: Rita Banevičienė, Indrė Grušaitė - Vanagienė, Arūnas Daukša, Vytautas Leskauskas, Tadas Vanagas.

ANESTEZIOLOGIJOS, REANIMACIJOS-INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 061

Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Lilija Paskalev

 

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Rita Gerdvilaitė

 

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Rimantas Paliliūnas

 

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Ina Tamaliūnienė

 

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Adas Valentinas

 

BENDROSIOS CHIRURGIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 058

Vedėjas, gydytojas chirurgas

Dainius Juška

 

Gydytoja chirurgė

Dalia Baruckienė

 

Gydytojas chirurgas

Gintaras Pikūnas

 

Gydytoja urologė

Dalia Greičienė

 

Ausų-nosies-gerklės gydytoja

Agnė Laukaitienė

 

Ausų-nosies-gerklės gydytoja

Rimantė Nacienė

Laikinai nedirba 

Budi gydytojai chirurgai: Irmantas Grubinskas, Rimantas Kupris, Monika Škimelytė

ORTOPEDIJOS-TRAUMATOLOGIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 058

Vedėjas, gydytojas ortopedas-traumatologas

Giedrius Kunigiškis

 

Gydytojas ortopedas-traumatologas

Vladimir Donec

 

Gydytojas ortopedas-traumatologas

Paulius Furmanavičius

 

VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS, tel. (8 428) 79 056

Vedėja, vaikų ligų gydytoja

Rasa Grigorevičienė

 

Vaikų ligų gydytoja

Ona Sutkuvienė

 

Budi vaikų ligų gydytojai: Daiva Bartkuvienė, Odeta Borkertienė, Jolita Jasevičienė, Auksė Palianskienė, Saulius Šimukauskas, Daliutė Vasiljevienė.

VIDAUS LIGŲ SKYRIUS, tel. (8 428) 79 063, 79 062

Vedėja, vidaus ligų gydytoja

Violeta Šagždavičienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Dovilė Furmanavičienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Gražina Kazakevičienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Danguolė Makarienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Aušra Merkliopienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Jūratė Paliliūnienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Asta Vilimienė

 

Gydytoja neurologė

Irena Plioplienė

 

Gydytoja neurologė

Aurelija Rimkienė

 

Budi vidaus ligų gydytojai: Danguolė Balaišienė, Vijolė Jarusevičiūtė, Laura Kazlauskienė, Rita Vorobjovienė.                 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 057

Vedėja, vidaus ligų gydytoja

Danguolė Makarienė

 

Vidaus ligų gydytojas

Vitalijus Kazakevičius

 

 

KONSULTACIJŲ POLIKLINIKA

VšĮ Raseinių ligoninės KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS gydytojų specialistų
DARBO GRAFIKAS
Konsultacijų poliklinika

Darbo laikas:
I, II, III, IV, V 7.30-17.00 val.

Pageidaujame, kad pacientai gydytojų specialistų konsultacijoms registruotųsi iš anksto.

Registratūros tel.: (8 428) 70 584, 79 055.

Konsultacijų poliklinikos vedėja, vidaus ligų gydytoja Asta Vilimienė. 

Dėl Konsultacijų poliklinikos gydytojų specialistų ir Radiologijos skyriaus gydytojų radiologų darbo laiko teirautis Konsultacijų poliklinikos registratūroje tel. (8 428) 79055, (8 428) 70584

  

Vardas, pavardė

Darbo laikas

Darbo vieta

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAI

Gražina Kazakevičienė

 

Konsultacijų poliklinikoje, kabineto Nr. 101

Danguolė Makarienė

 

Vidaus ligų sk. gydytojų kabinete Nr. 304

Aušra Merkliopienė

 

Vidaus ligų sk. gydytojų kabinete Nr. 304

Jūratė Paliliūnienė

 

Vidaus ligų sk. gydytojų kabinete Nr. 302

Violeta Šagždavičienė

 

Vidaus ligų sk. gydytojų kabinete Nr. 303

Asta Vilimienė

 

Konsultacijų poliklinikoje, kabineto Nr. 101

GYDYTOJAI PULMONOLOGAI

Daiva Jurelevičienė

 

Kabineto Nr. 104

GYDYTOJAS ENDOKRINOLOGAS

Laura Kazlauskienė

 

Kabineto Nr. 132

GYDYTOJAS VAIKŲ KARDIOLOGAS

Irma Andriuškevičienė

 

Kabineto Nr. 105

GYDYTOJAS KARDIOLOGAS

Agnė Šimukauskienė

 

Kabineto Nr. 105

GYDYTOJAI OFTALMOLOGAI

Jurgita Krištapavičienė

 

Kabineto Nr. 131

Aušra Vaičekauskienė

 

Kabineto Nr. 129

GYDYTOJAI OTORINOLARINGOLOGAI

Lina Krušinskienė

 

Kabineto Nr. 134

Agnė Laukaitienė

 

Kabineto Nr. 134

Rimantė Nacienė

   

GYDYTOJAI NEUROLOGAI

Irena Plioplienė

 

Vidaus ligų sk. gydytojų kabinete Nr. 301

GYDYTOJAI CHIRURGAI

Dalia Baruckienė

 

Kabineto Nr. 120

Dainius Juška

 

Chirugijos sk. gydytojų kab. Nr. 332

Gintaras Pikūnas

 

Chirurgijos sk. gydytojų kab. Nr. 332

Petras Paulauskas

 

Kabineto Nr. 116

GYDYTOJAI ORTOPEDAI-TRAUMATOLOGAI

Vladimir Donec

 

Ortopedijos-traumatologijos skyriuje gydytojų kabinete

Paulius Furmanavičius

 

Kabineto Nr. 114

Gediminas Galubauskas

 

Kabineto Nr. 116

Giedrius Kunigiškis

 

Ortopedijos-traumatologijos skyriuje gydytojų kabinete

GYDYTOJAI DERMATOVENEROLOGAI

Vaida Laurynė

 

 Kabineto Nr. 109

VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJAI

Ona Sutkuvienė

 

Vaikų ligų sk. gydytojų kab. Nr. 103

Rasa Grigorevičienė

 

Vaikų ligų skyriuje vedėjos kab. Nr. 104

GYDYTOJAS - VAIKŲ NEUROLOGAS

Alma Januškevičienė

 

Kabineto Nr. 102

GYDYTOJAI AKUŠERIAI-GINEKOLOGAI

Rita Banevičienė

 

Kabineto Nr. 126

Rasa Ivanovienė

 

Akušerijos-ginekologijos skyriuje, kab. Nr. 401

Jurgita Vinciūnienė

  Akušerijos-ginekologijos skyriuje, kab. Nr. 403

GYDYTOJAI UROLOGAI

Stasys Auškalnis

 

Kabineto Nr. 128

Dalia Greičienė

 

Kabineto Nr. 128

GYDYTOJAS ENDOSKOPUOTOJAS

Dalia Baruckienė

 

Kabineto Nr. 120

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS TARNYBA

Odeta Borkertienė, vaikų ligų gydytoja, socialinė pediatrė

 

Kabineto Nr. 102

Alma Januškevičienė, vaikų neurologė

 

Kabineto Nr. 102

SLAUGYTOJO DIABETOLOGO KABINETAS

Jurgita Ignatavičienė, slaugytoja  diabetologė

 

Dantų protezavimo skyriaus pastate

GYDYTOJAS GERIATRAS

Rasa Maselienė  

Kabineto Nr. 104

RADIOLOGIJOS SKYRIUS(Dėl tikslios darbo vietos, teirautis registratūroje)

GYDYTOJAI RADIOLOGAI (ECHOSKOPUOTOJAI)

Laima Pileckienė

 

Kabineto Nr. 123

Kristina Banionienė

 

Kabineto Nr. 123

Tomas Jurevičius

 

Kabineto Nr. 123

Ilma Kunigiškienė

 

Kabineto Nr. 123

Justina Mikšaitė

 

Kabineto Nr. 123

Sigita Žibienė

 

Kabineto Nr. 123

GYDYTOJAI RADIOLOGAI (rentgenas, kompiuterinė tomografija) tel. 79 069

Laima Pileckienė

 

Radiologijos skyriuje

Kristina Banionienė

 

Radiologijos skyriuje

Ilma Kunigiškienė

 

Radiologijos skyriuje

Evelina Vosylė

 

Radiologijos skyriuje

Tomas Jurevičius

 

Radiologijos skyriuje

Sigita Žibienė

 

Radiologijos skyriuje

Ruslanas Rancevas

 

Radiologijos skyriuje

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJAI

Viktorija Neimanaitė

 

 

 

Fizinės medicinos ir  reabilitacijos skyrius.
Kabineto Nr. 004

Birutė Zinkevičienė

 

 Kabineto Nr. 107