Struktūra ir kontaktai

Kontaktai

Ligoninės g. 4, 60127 Raseiniai

Įstaigos vadovas Vidmantas Merkliopas, direktorius
Tel. (8 428) 79 050, faks. (8 428) 70 583
El.paštas stacionaras@raseiniuligonine.lt

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
 Odeta Borkertienė
 tel. (8 428) 79 051

Vyriausioji slaugos administratorė
Laimutė Zdanienė
tel. (8 428) 79 052

Vyriausioji finansininkė
Teresė Marinienė
(8 428) 79 053

 

VšĮ Raseinių ligoninėje ištisą parą (24 val.) asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia:

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 066, 79 065

Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, gydytoja endokrinologė

Laura Kazlauskienė

 

Vidaus ligų gydytojai: Danguolė Balaišienė, Vitalijus Kazakevičius, Rita Vorobjovienė.

AKUŠERIJOS-GINEKOLOGIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 060

Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, gydytoja akušerė-ginekologė

Rasa Ivanovienė

 

Gydytoja akušerė-ginekologė

Jurgita Vinciūnienė

 

Gydytoja neonatologė

Ona Sutkuvienė

 

Budi gydytojai akušeriai-ginekologai: Rita Banevičienė, Indrė Grušaitė - Vanagienė, Arūnas Daukša, Rasa Kučinskaitė, Vytautas Leskauskas, Tadas Vanagas.

ANESTEZIOLOGIJOS, REANIMACIJOS-INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 061

Laikinai einanti skyriaus vedėjos pareigas, gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Lilija Paskalev

 

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Rita Gerdvilaitė

 

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Rimantas Paliliūnas

 

Gydytoja anesteziologė-reanimatologė

Ina Tamaliūnienė

 

Gydytojas anesteziologas-reanimatologas

Adas Valentinas

 

BENDROSIOS CHIRURGIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 058

Vedėjas, gydytojas chirurgas

Dainius Juška

 

Gydytojas chirurgas

Gintaras Pikūnas

 

Gydytoja chirurgė (dienos chirurgija)

Dalia Baruckienė

 

Gydytoja urologė  (dienos chirurgija)

Dalia Greičienė

 

Ausų-nosies-gerklės gydytoja            (dienos chirurgija)

Agnė Laukaitienė

 

Ausų-nosies-gerklės gydytoja        (dienos chirurgija)

Rimantė Nacienė

Laikinai nedirba 

Budi gydytojai chirurgai: Irmantas Grubinskas, Rimantas Kupris, Monika Škimelytė

ORTOPEDIJOS-TRAUMATOLOGIJOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 058

Vedėjas, gydytojas ortopedas-traumatologas

Giedrius Kunigiškis

 

Gydytojas ortopedas-traumatologas

Vladimir Donec

 

Gydytojas ortopedas-traumatologas

Paulius Furmanavičius

 

VAIKŲ LIGŲ SKYRIUS, tel. (8 428) 79 056

Vedėja, vaikų ligų gydytoja

Rasa Grigorevičienė

 

Vaikų ligų gydytoja

Ona Sutkuvienė

 

Budi vaikų ligų gydytojai: Daiva Bartkuvienė, Odeta Borkertienė, Jolita Jasevičienė, Auksė Palianskienė, Jurgita Pečiulytė, Saulius Šimukauskas, Daliutė Vasiljevienė.

VIDAUS LIGŲ SKYRIUS, tel. (8 428) 79 063, 79 062

Vedėja, vidaus ligų gydytoja

Violeta Šagždavičienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Dovilė Furmanavičienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Gražina Kazakevičienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Danguolė Makarienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Aušra Merkliopienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Jūratė Paliliūnienė

 

Vidaus ligų gydytoja

Asta Vilimienė

 

Gydytoja neurologė

Irena Plioplienė

 

Gydytoja neurologė

Aurelija Rimkienė

 

Budi vidaus ligų gydytojai: Danguolė Balaišienė, Vijolė Jarusevičiūtė, Rita Vorobjovienė.                 

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIUS, tel. (8 428) 79 057

Vedėja, vidaus ligų gydytoja

Danguolė Makarienė

 

Vidaus ligų gydytojas

Vitalijus Kazakevičius

 

 

KONSULTACIJŲ POLIKLINIKA

VšĮ Raseinių ligoninės KONSULTACIJŲ POLIKLINIKOS gydytojų specialistų
DARBO GRAFIKAS
Konsultacijų poliklinika

Darbo laikas:
I, II, III, IV, V 7.30-17.00 val.

Pageidaujame, kad pacientai gydytojų specialistų konsultacijoms registruotųsi iš anksto.

Registratūros tel.: (8 428) 70 584, 79 055.

Konsultacijų poliklinikos vedėja, vidaus ligų gydytoja Asta Vilimienė.

 

Vardas, pavardė

Darbo laikas

Darbo vieta

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAI

Gražina Kazakevičienė

Dirba kasdien konsultacijų poliklinikos darbo laiku (laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje)

Konsultacijų poliklinikoje, kabineto Nr. 101

Asta Vilimienė

Dirba kasdien konsultacijų poliklinikos darbo laiku (laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje)

Konsultacijų poliklinikoje, kabineto Nr. 101

GYDYTOJAI PULMONOLOGAI

Daiva Jurelevičienė

IV 8.00-14.00 val.

Kabineto Nr. 104

GYDYTOJAS ENDOKRINOLOGAS

Laura Kazlauskienė

Dirba kasdien konsultacijų poliklinikos darbo laiku (laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje)

Kabineto Nr. 132

GYDYTOJAS VAIKŲ KARDIOLOGAS

Irma Andriuškevičienė

I 8.00-16.00 val. (kas antrą pirmadienį)

Kabineto Nr. 105

GYDYTOJAS KARDIOLOGAS

Agnė Šimukauskienė

II, III 7.30 - 17.00 val.

Kabineto Nr. 105

GYDYTOJAI OFTALMOLOGAI

Jurgita Krištapavičienė

kasdien  8.00-15.00 val.

Kabineto Nr. 131

Aušra Vaičekauskienė

II, V   8-15.00 val.

Kabineto Nr. 129

GYDYTOJAI OTORINOLARINGOLOGAI

Lina Krušinskienė

III 8.00 - 17.00 val.

Kabineto Nr. 134

Agnė Laukaitienė

I,II,IV,V 9.00-16.00 val.

Kabineto Nr. 134

Rimantė Nacienė

Laikinai nedirba

 

GYDYTOJAI NEUROLOGAI

Irena Plioplienė

II, III, IV, V 11.00-15.00 val.

Kabinete Nr. 107

GYDYTOJAI CHIRURGAI

Dalia Baruckienė

I-V   9.00-10.00 val.,          ------- 14.00-15.00 val.

II, IV 15.00–16.00 val.

Kabineto Nr. 120

Dainius Juška

I-V   9.00-10.00 val.

Kabineto Nr. 114

Gintaras Pikūnas

I-V   8.00-9.00 val.

Kabineto Nr. 114

Petras Paulauskas

II, IV 10.00-14.00 val.

Kabineto Nr. 116

GYDYTOJAI ORTOPEDAI-TRAUMATOLOGAI

Vladimir Donec

III   9.00-13.30 val.

V     9.00-13.30 val.

Kabineto Nr. 116

Paulius Furmanavičius

II, IV 9.00 - 13.30 val.

Kabineto Nr. 114

Gediminas Galubauskas

Laikinai nedirba

Kabineto Nr. 116

Giedrius Kunigiškis

I     9.00-12.30 val.

Kabineto Nr. 116

GYDYTOJAI DERMATOVENEROLOGAI

Vaida Laurynė

Kas antrą penktadienį  8.00-15.00 val. (laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje)

 Kabineto Nr. 109

VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJAI

Ona Sutkuvienė

Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Kabinetas Nr. 102

Rasa Grigorevičienė

Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Kabinetas Nr. 102

GYDYTOJAS - VAIKŲ NEUROLOGAS

Alma Januškevičienė

kas antrą ketvirtadienį  8.00-15.00 val.

Kabineto Nr. 102

GYDYTOJAI AKUŠERIAI-GINEKOLOGAI

Rita Banevičienė

I 12.00-15.00 val. 

II,III,IV, V8.00-15.00 val.

Kabineto Nr. 126

Rasa Ivanovienė

I   9.00 - 10.00 val., II,III,IV,V 10.00-11.00 val.

Akušerijos-ginekologijos skyriuje, kab. Nr. 401

Jurgita Vinciūnienė

 I V  11.00-13.00 val. 

Akušerijos-ginekologijos skyriuje, kab. Nr. 403

GYDYTOJAI UROLOGAI

Dalia Greičienė

I, II 8.00 - 11.00 val.

        13.00 - 16.00 val.

IV   8.00-14.00 val.

Kabineto Nr. 128

GYDYTOJAS ENDOSKOPUOTOJAS

Dalia Baruckienė

I-V   8.00–9.00 val.

         10.00–14.00 val.
I, III, V 15.00–16.00 val. 

Kabineto Nr. 120

GYDYTOJAS GERIATRAS

Rasa Maselienė

III 8.00-14.00 val.

Kabineto Nr. 104

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS TARNYBA

Odeta Borkertienė, vaikų ligų gydytoja, socialinė pediatrė

I - IV 12.00-13.00 val.

Kabineto Nr. 102

Alma Januškevičienė, vaikų neurologė

Kas antrą ketvirtadienį 8.00 - 15.00 val.

Kabineto Nr. 102

SLAUGYTOJO DIABETOLOGO KABINETAS

Jurgita Ignatavičienė, slaugytoja  diabetologė

Laikas suderinamas konsultacijų poliklinikos registratūroje

Dantų protezavimo skyriaus pastate

RADIOLOGIJOS SKYRIUS(Dėl tikslios darbo vietos, teirautis registratūroje)

GYDYTOJAI RADIOLOGAI (ECHOSKOPUOTOJAI)

Laima Pileckienė

I, III, IV   8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Kristina Banionienė

III 8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Tomas Jurevičius

II   8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Ilma Kunigiškienė

III 8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Justina Jankauskienė

V    8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

Sigita Žibienė

I –    8.00-17.00 val.

Kabineto Nr. 123

GYDYTOJAI RADIOLOGAI (rentgenas, kompiuterinė tomografija) tel. 79 069

Laima Pileckienė

III, IV  8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Kristina Banionienė

III 8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Ilma Kunigiškienė

III 8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Evelina Vosylė

V   8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Tomas Jurevičius

I –  8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Sigita Žibienė

I –  8.00-17.00 val.

Radiologijos skyriuje

Ruslanas Rancevas

II 8.00 - 17.00 val.

Radiologijos skyriuje

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJAI

Viktorija Neimanaitė

 

I - IV 7.30 - 16.30 val.
V 7:30 - 13:00 val.

 

Fizinės medicinos ir  reabilitacijos skyrius.
Kabineto Nr. 004

DANTŲ PROTEZAVIMO SKYRIUS tel. 70669

Žygimantas Pavilonis

II,  III 7.00–14.00 val.

Dantų protezavimo skyrius

Eimantas Ralys

V   7.00–14.00 val.

Dantų protezavimo skyrius