Organizavimo tvarka

Organizavimo tvarka

Vaistinių preparatų reklamos davėjai norėdami organizuoti  reklaminius renginius VŠĮ Raseinių ligoninėje turi pateikti prašymus direktoriaus pavaduotojai medicinai tel. 8 428 79051, el. p. [email protected]. Detalesnė informacija apie reklaminių renginių organizavimą pateikiama VŠĮ Raseinių ligoninės direktoriaus 2022-05-31  įsakymu Nr. A1-88 patvirtintoje Vaistinių preparatų reklaminių renginių viešojoje įstaigoje Raseinių ligoninėje organizavimo tvarkoje.

  

REKLAMINIŲ RENGINIŲ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RASEINIŲ LIGONINĖJE ORGANIZAVIMO TVARKA