Klinikinė laboratorija

Klinikinė laboratorija

Klinikinė laboratorija

Klinikinėje laboratorijoje tyrimai atliekami visą parą. Dauguma tyrimų atliekami per vieną valandą nuo patekimo į laboratoriją.

Klinikinėje laboratorijoje atliekamų tyrimų sąrašas

Siekiant užtikrinti tyrimų kokybę, laboratorija dalyvauja išorinėse laboratorinių tyrimų vertinimo programose (Labquality (Suomija), RIQAS (Didžioji Britanija) ir kt.).

Klinikinės laboratorijos darbuotojai nuolat tobulina savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kursuose ir konferencijose.

 

Klinikinės laboratorijos personalas:

L. e. p. klinikinės laboratorijos vedėja – medicinos biologė Jūratė Pauliukevičienė;

 Medicinos biologė - Regina Krekienė

Biomedicinos technologės:

  • Zita Baužienė
  • Skirma Gudelevičienė
  • Snieguolė Šimkūnienė
  • Ona Urniežienė
  • Birutė Vaičiulienė.