Naujienos

DĖL PARAMOS SKYRIMO

2020 03 31

DĖL PARAMOS SKYRIMO
Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė yra  paramos gavėja  pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
Maloniai kviečiame prisidėti prie Viešosios įstaigos Raseinių ligoninės veiklos tęstinumo užtikrinimo, susijusio su COVID-19 paslaugų teikimu. Tam reikalinga įsigyti papildomos medicininės įrangos, apsaugos priemonių.
Gautą paramą (labdarą) naudosime šiuo metu aktualiausiai problemai spręsti – apsaugos priemonių  (medicininių kaukių, respiratorių, akinių, chalatų, medicininės įrangos) pirkimui.
Tai galite padaryti pervesdami lėšas į įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą LUMINOR BANK AS. S-tos Nr.  LT724010041400256166.
Apie panaudotą paramą informuosime kiekvieną paramos, labdaros teikėją. Ataskaitą apie panaudotą paramą (labdarą) pateiksime viešai.
Iš anksto dėkojame