Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 str. 2 d., VšĮ Raseinių ligoninė informuoja, kad:

 

1. Neįsigyja prekių per CPO.LT katalogą, jei tokių prekių CPO.LT kataloge nėra. Tokiu atveju atskiras pagrindimas dėl nepirkimo per CPO.LT katalogą nerengiamas. 

 2. Turi teisę neįsigyti prekių per CPO.LT katalogą, jeigu neskelbiamas mažos vertės pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 31 str. 3 d. 4 p. nuostatomis. Tokiu atveju atskiras pagrindimas dėl nepirkimo per CPO.LT katalogą nerengiamas.  

3. Tuo atveju, jei vykdomas didesnės vertės nei nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 31 str. 3 d. 4 p. ir perkamų prekių yra CPO.LT kataloge, VšĮ Raseinių ligoninė rengia pagrindimą dėl nepirkimo per CPO.LT katalogą, kurį talpina konkrečių pirkimų sąlygose ir skelbia centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pirkimo profiliuose adresu:

 https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/?SelectedTextFilter=&Query=172415942&OrderingType=0&OrderingDirection

=0&IncludeExpired=true&Cpvs=&TenderId=&DeadlineFromDate=&DeadlineToDate

=&PublishedFromDate=&PublishedToDate=&PageNumber=1&PageSize=10